Når du bruger vores hjemmeside, behandles dine personlige data (i det følgende benævnt "data"). Dataene kan f.eks. omfatte dit navn, din adresse, din e-mailadresse og andre personlige oplysninger. Behandling er dybest set enhver måde, hvorpå disse data håndteres. 

Nedenfor finder du derfor information om behandlingen af dine data, når du bruger https://unknownlands.de på grundlag af bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og de gældende føderale og statslige databeskyttelseslove. 

Formål og retsgrundlag for vores databehandling 

 1. Online butik

Behandlingen af personoplysninger (navn, adresse, kontakt- og betalingsoplysninger) er nødvendig for afviklingen af ordrer via vores online shop. Vi behandler udelukkende disse data til behandling af ordren og, hvis det ønskes, til åbning af en kundekonto. Dataene videregives i nødvendigt omfang til den virksomhed, der har til opgave at levere varen (f.eks. DHL), eller den tjenesteudbyder, der har til opgave at betale (Paypal Inc. osv.) Vi bruger Shopify, en tjeneste fra Shopify Inc, 151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada, til at drive vores online shop. Shopify leverer en e-handelsplatform, hvorigennem vi tilbyder vores varer til salg. De data, der leveres under bestillingsprocessen, gemmes på en Shopify-server i USA. Yderligere oplysninger kan findes i Shopifys privatlivspolitik på http://www.shopify.com/legal/privacy. Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. 

Vi bruger shopsystemet fra tjenesteudbyderen Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), med det formål at hoste og vise online-shoppen på grundlag af behandling på vores vegne. Alle data, der indsamles på vores hjemmeside, behandles på Shopifys servere. Som en del af Shopifys førnævnte tjenester kan data også blive overført til Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc eller Shopify (USA) Inc som en del af yderligere behandling på vores vegne. I tilfælde af at data overføres til Shopify Inc. i Canada, garanteres det passende databeskyttelsesniveau af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen. Yderligere oplysninger om Shopifys databeskyttelse kan findes på følgende websted: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Yderligere behandling på andre servere end de førnævnte Shopify-servere finder kun sted inden for det omfang, der er angivet nedenfor.

Du kan bruge vores hjemmeside til at registrere dig hos os. De data, der indtastes her, gemmes derefter på vores servere og bruges til at opfylde dine ordrer. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten (f.eks. fragtfirmaer). Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. 

Du har mulighed for frivilligt at afgive yderligere data eller få dem overført til os af tredjeparter og gemme dem hos os for at bruge dem i forbindelse med brugen af vores tjenester, især ved at godkende overførslen af disse data til tredjeparter til registrering hos tredjeparter eller administration af dit juridiske forhold til disse tredjeparter. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1 a) i GDPR. 

Som en del af kontrakten med dig behandler vi også data for at vise dig nylige tidligere anvendelser og for at komme med passende forslag til yderligere anvendelser, herunder tjenester fra partnere. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er også art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR, da behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten mellem dig og os. 

Vi behandler også data for at kunne sende dig e-mails på baggrund af dit eventuelle samtykke til udsendelse af nyhedsbreve. Det juridiske grundlag for behandlingen af disse data er Dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1 a) i GDPR. Du kan bruge din Tilbagekalde samtykke til enhver tidog dermed forårsage sletning af dine data.

Hjemmesiden indeholder en kontaktformular til kontakt. De data, der indtastes her, for så vidt som det er personlige data, gemmes på hostingudbyderens server og videresendes derefter via e-mail til den modtagende postkasse, der er angivet til dette formål. Videresendelsen finder udelukkende sted inden for serveren, så enhver risiko for fortroligheden af dataene er effektivt udelukket. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR. Som en undtagelse er retsgrundlaget for indsamlingen af navnet art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR. Den legitime interesse for dette er en mere personlig tilgang til spørgeren.

Det er muligt at kontakte os på forskellige steder på hjemmesiden via den angivne e-mailadresse. De overførte personlige data, især selve e-mailadressen, gemmes. Disse data videregives ikke til tredjeparter. Dataene bruges udelukkende til behandling af forespørgslen. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR. Den legitime interesse i behandlingen af oplysningerne ligger i realiseringen af kontakten. Oplysningerne slettes, når formålet ikke længere er relevant, eller kommunikationen er afsluttet. Hvis en tilbudsproces finder sted i løbet af kommunikationen, slettes de behandlede data efter udløbet af de opbevaringsperioder, der er fastsat til dette formål. 

Hjemmesiden giver dig en kommentarfunktion med sin egen formular. Personlige data indsamles i processen. Dette omfatter dit navn og din e-mailadresse. De data, der indtastes her, gemmes på hostingudbyderens server og vises således på hjemmesiden, hvis der er tale om personoplysninger. Retsgrundlaget for indsamlingen af disse data er vores legitime interesse i at kunne identificere dig, hvis du misbruger kommentarfunktionen ulovligt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

 1. Gavekort-formular

Du kan anmode om en voucher til vores produkter og spiritus ved hjælp af den formular, vi stiller til rådighed. Personlige data indsamles i processen. Dette omfatter dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. De her indtastede data, for så vidt som det er personoplysninger, gemmes på hostingudbyderens server og videresendes derefter via e-mail til den angivne modtagerpostkasse. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR. 

 1. Betalingsproces

Hjemmesiden tilbyder forskellige betalingsmetoder, såsom EC-bankoverførsel eller kreditkortbetaling. For at sikre sikkerheden af dine data under overførslen til den valgte betalingstjenesteudbyder, arbejder vi med en krypteringsproces via HTTPS. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da behandlingen af dataene er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os. 

 1. Kreditvurdering og scoring ved valg af PayPal

Hvis du beslutter dig for at betale via PayPal, vil du under bestillingsprocessen blive bedt om at give samtykke til overførsel af de data, der kræves til behandling af betalingen og en identitets- og kreditkontrol til PayPal. Hvis du giver dit samtykke, vil disse data blive overført til PayPal. Med henblik på sin egen identitets- og kreditkontrol sender PayPal eller partnervirksomheder, der er bestilt af PayPal, data til kreditbureauer og modtager oplysninger fra dem og om nødvendigt kreditværdighedsoplysninger baseret på matematisk-statistiske procedurer, hvis beregning bl.a. inkluderer adressedata. Detaljerede oplysninger om dette og om de anvendte kreditbureauer kan findes i PayPals databeskyttelsesoplysninger, der er tilgængelige på

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til PayPal. PayPal kan dog stadig have tilladelse til at behandle, bruge og overføre dine persondata, hvis det er nødvendigt eller lovmæssigt påkrævet for kontraktmæssig betalingsbehandling eller påbudt af en domstol eller myndighed.

Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Paypal og dermed også for indgåelse og udførelse af kontrakten mellem dig og Paypal. https://unknownlands.de.

 1. Betalingsbehandling via øjeblikkelig bankoverførsel

Du kan også foretage betalingen via Sofortüberweisung. Sofortüberweisung er en betalingstjeneste, der leveres af Sofort GmbH. Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland. Under betalingsprocessen vil du blive dirigeret til den sikre betalingsformular fra Sofort GmbH. For at behandle betalingsordren indsamler Sofort GmbH personlige data, nemlig dit navn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksorteringskode), PIN og TAN på din online bankkonto. Sofort GmbH gemmer derefter dit navn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksorteringskode) osv. i 30 dage til genbrug, når du bruger "Sofortüberweisung" igen, eller i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder (3-10 år).

For mere information om "Sofortüberweisung" og Sofort GmbH's håndtering af dine data, se venligst moderselskabet Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/sofort/kundenservice/erfahre-mehr-ueber-den-datenschutz-bei-sofort-gmbh-a-klarna-group-company/.

Retsgrundlaget for denne behandling er i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) GDPR den kontrakt, der er indgået mellem dig og https://unknownlands.de indgået kontrakt, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsbehandling via "Sofortüberweisung". 

 1. Amazon Pay

Du er velkommen til at bruge Amazon Pay-betalingstjenesten fra Amazon Services Europe S.à r.l., baseret på 5, Rue Plaetis L-2338, Luxembourg, til at afregne din faktura. I den forbindelse videregiver vi dine betalingsdata til Amazon inden for rammerne af det samtykke, du har givet i forbindelse med betalingsbehandlingen.

Amazon forbeholder sig ret til at indhente en kreditrapport om din sandsynlighed for manglende betaling. Amazon videregiver de modtagne data til tredjeparter (banker, servicepartnere, analysetjenester og kreditbureauer). Såkaldte scoreværdier beregnes ved hjælp af matematisk-statistiske procedurer, som er inkluderet i din kreditkontrol.

For mere information om, hvordan Amazon håndterer dine data, henvises til deres privatlivspolitik på følgende link: https://services.amazon.de/service/datenschutzerklaerung.html.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Amazon. Amazon kan dog stadig være autoriseret til at behandle, bruge og overføre dine personlige data, hvis dette er nødvendigt for kontraktmæssig betalingsbehandling eller lovligt krævet eller beordret af en domstol eller myndighed. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Amazon Pay og derfor også for indgåelse og opfyldelse af kontrakten mellem dig og Amazon. https://unknownlands.de

 1. Klarna betalingsproces

Du kan også betale for dit køb via betalingstjenesteudbyderen Klarna (Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Til dette formål vil du i løbet af bestillingsprocessen blive bedt om at give dit samtykke til, at Klarna overfører og behandler dine personoplysninger. Hvis du giver dit samtykke, vil disse data blive overført til Klarna og behandlet der.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Klarna. For mere information om Klarna henvises til Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Klarna og dermed også for indgåelse af kontrakten og udførelsen af kontrakten mellem dig og Klarna. https://unknownlands.de.

 1. Apple Pay
  Hvis du vælger betalingsmetoden "Apple Pay" fra Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, behandles betalingen via "Apple Pay"-funktionen på din enhed, der drives med iOS, watchOS eller macOS, ved at opkræve et betalingskort, der er gemt hos "Apple Pay". Apple Pay bruger sikkerhedsfunktioner, der er integreret i hardware og software på din enhed for at beskytte dine transaktioner. For at godkende en betaling skal du derfor indtaste en kode, som du tidligere har defineret, og bekræfte den ved hjælp af Face ID- eller Touch ID-funktionen på din enhed.
  Med henblik på betalingsbehandling vil de oplysninger, du giver under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din bestilling, blive videresendt til Apple i krypteret form. Apple krypterer derefter disse data igen med en udvikler-specifik nøgle, før dataene overføres til betalingstjenesteudbyderen af det betalingskort, der er gemt i Apple Pay, for at behandle betalingen. Krypteringen sikrer, at kun den hjemmeside, hvor købet blev foretaget, kan få adgang til betalingsdataene. Når betalingen er gennemført, sender Apple din enheds kontonummer og en transaktionsspecifik, dynamisk sikkerhedskode til kildewebsitet for at bekræfte, at betalingen er gennemført.

Hvis personoplysninger behandles under de beskrevne overførsler, udføres behandlingen udelukkende med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. Apple gemmer anonymiserede transaktionsdata, herunder det omtrentlige købsbeløb, den omtrentlige dato og det omtrentlige tidspunkt, og om transaktionen blev gennemført med succes. Denne anonymisering udelukker fuldstændig enhver personlig reference. Apple bruger de anonymiserede data til at forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester.

Når du bruger Apple Pay på din iPhone eller dit Apple Watch til at gennemføre et køb, der er foretaget via Safari på din Mac, kommunikerer Mac'en og autorisationsenheden via en krypteret kanal på Apples servere. Apple behandler eller gemmer ikke nogen af disse oplysninger i et format, der kan bruges til at identificere dig. Du kan deaktivere muligheden for at bruge Apple Pay på din Mac i dine iPhone-indstillinger. Gå til "Wallet & Apple Pay" og deaktiver "Tillad betalinger på Mac". Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse med Apple Pay på følgende internetadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027

 1. Google Pay
  Hvis du vælger betalingsmetoden "Google Pay" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), gennemføres betalingen via applikationen "Google Pay" på din mobile enhed med mindst Android 4.4 ("KitKat") og en NFC-funktion ved at oplade et betalingskort, der er gemt hos Google Pay eller et betalingssystem, der er verificeret der (f.eks. PayPal). For at godkende en betaling via Google Pay på mere end 25 € skal din mobile enhed først låses op ved hjælp af den verifikationsforanstaltning, der er indstillet i hvert enkelt tilfælde (f.eks. ansigtsgenkendelse, adgangskode, fingeraftryk eller mønster). Med henblik på betalingsbehandling vil de oplysninger, du giver under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre, blive videregivet til Google. Google overfører derefter dine betalingsoplysninger, der er gemt i Google Pay, i form af et unikt transaktionsnummer til kildewebstedet, som bruges til at bekræfte, at der er foretaget en betaling. Dette transaktionsnummer indeholder ikke nogen oplysninger om de reelle betalingsdata for dit betalingsmiddel, der er gemt hos Google Pay, men oprettes og overføres som et entydigt gyldigt numerisk token. For alle transaktioner via Google Pay fungerer Google kun som mellemmand til behandling af betalingsprocessen. Transaktionen udføres udelukkende i forholdet mellem brugeren og kildewebstedet ved at debitere det betalingsmiddel, der er gemt med Google Pay.

Hvis personoplysninger behandles under de beskrevne overførsler, udføres behandlingen udelukkende med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR.
Google forbeholder sig ret til at indsamle, gemme og analysere visse transaktionsspecifikke oplysninger for hver transaktion, der foretages via Google Pay. Dette omfatter dato, klokkeslæt og beløb for transaktionen, forhandlerens placering og beskrivelse, en beskrivelse af de købte varer eller tjenester fra forhandleren, billeder, du har knyttet til transaktionen, navn og e-mailadresse på sælger og køber eller afsender og modtager, den anvendte betalingsmetode, din beskrivelse af årsagen til transaktionen og, hvis det er relevant, det tilbud, der er knyttet til transaktionen.

Ifølge Google udføres denne behandling udelukkende i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR på grundlag af den legitime interesse i korrekt fakturering, verificering af transaktionsdata og optimering og funktionel vedligeholdelse af Google Pay-tjenesten.
Google forbeholder sig også ret til at sammenføre de behandlede transaktionsdata med andre oplysninger, der indsamles og gemmes af Google, når andre Google-tjenester bruges.
Brugsbetingelserne for Google Pay kan findes her:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google Pay kan findes på følgende internetadresse:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

 1. Shopify-betalinger
  Vi bruger betalingstjenesteudbyderen "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesteudbyderen Shopify Payments, udføres betalingsbehandlingen via den tekniske tjenesteudbyder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til hvem vi videregiver dine oplysninger, som du har angivet under bestillingsprocessen, sammen med oplysningerne om din ordre (navn, adresse, kontonummer, bankkode, kreditkortnummer, hvis det er relevant, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan finde flere oplysninger om Shopify Payments' databeskyttelse på følgende internetadresse: https://www.shopify.com/legal/privacy. Oplysninger om databeskyttelse for Stripe Payments Europe Ltd. kan findes her: https://stripe.com/de/privacy
 1. IT-sikkerhed

Endelig behandler vi også data i din og vores interesse for at sikre integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af databehandlingssystemerne, dvs. især sikkerheden og tilgængeligheden af dine data på https://unknownlands.de. Det er ikke muligt at bruge vores hjemmeside uden at behandle data til dette formål. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i vedligeholdelsen og den sikre levering af vores tjenester. 

Dataoverførsel ud over EU's grænser

De data, vi indsamler, gemmes udelukkende på servere i Den Europæiske Union. Data vil ikke blive overført til virksomheder uden for EU uden dit udtrykkelige samtykke. Dette gælder også for tjenesteudbydere, der er bestilt af os til at behandle data. 

Modtager af data

På grundlag af vores kontrakt med dig eller dit samtykke overfører vi kun dine data til eller modtager dem fra de modtagere, du har valgt, via en sikker forbindelse. 

For at vi kan tilbyde dig alle funktionerne på https://unknownlands.de, bruger vi også udvalgte tjenesteudbydere, der behandler data på vores vegne og i vores navn. Vi videregiver kun data til tjenesteudbydere, der er nøje udvalgt af os og skriftligt bestilt inden for rammerne af den lovligt tilladte ordrebehandling. Disse tjenesteudbydere modtager kun de data, der er nødvendige for at opfylde ordren. 

Dette omfatter følgende kategorier af entreprenører: Udbydere af identifikationstjenester, softwareudviklere, serverhostere, nyhedsbrevsafsendere, kundesupport, webanalysetjenester. 

Varighed af datalagring 

De data, du giver os for at etablere kontakt, vil blive gemt af os, så længe kontakten mellem dig og os fortsætter. https://unknownlands.de eksisterer. Hvis der efterfølgende opstår et kontraktforhold, vil de nødvendige data fortsat blive gemt. I modsat fald slettes dine data, når det formål, som de blev behandlet til, ikke længere er gældende. Retsgrundlaget for opbevaring af dine data med henblik på at kontakte dig er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR eller art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR, da vi har en legitim interesse i at kunne kontakte dig personligt og individuelt. Hvis der efterfølgende indgås en kontrakt, er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR retsgrundlaget for den videre opbevaring af dine data med henblik på opfyldelse af kontrakten.

Brug af cookies 

Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din enhed via browseren, og som gør det muligt at genkende dig ved et senere besøg. Det sker ved hjælp af et cookie-ID, et entydigt identificerbart nummer, som mange cookies bruger. 

Brugen af cookies muliggør en mere brugervenlig brug af vores hjemmeside. I begyndelsen af dit besøg på denne hjemmeside vil du blive spurgt, om du accepterer brugen af cookies. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde. Eller du kan udelukke cookies i visse tilfælde eller generelt. Du kan også aktivere den automatiske sletning af cookies, når du lukker din browser.

Men hvis du ikke accepterer brugen af cookies eller har deaktiveret dem i din browser, kan webstedets funktionalitet være begrænset.

Forskellige plug-ins på dette websted bruger cookies. Du kan finde ud af, hvordan du forhindrer de enkelte plug-ins i at bruge cookies i de respektive plug-in-beskrivelser i denne erklæring.

Databehandling til ordrebehandling

 1. For at kunne behandle din ordre samarbejder vi med følgende tjenesteudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i opfyldelsen af indgåede kontrakter. Visse personlige data overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.
 2. De af os indsamlede personoplysninger videregives til det transportfirma, der er bestilt med leveringen som en del af kontraktbehandlingen, for så vidt dette er nødvendigt for leveringen af varerne. Vi videregiver dine betalingsdata til det bestilte kreditinstitut inden for rammerne af betalingsbehandling, for så vidt dette er nødvendigt for betalingsbehandling. Hvis der anvendes betalingstjenesteudbydere, informerer vi dig udtrykkeligt om dette nedenfor. Retsgrundlaget for videregivelsen af data er art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR.
 3. Vi samarbejder med eksterne forsendelsespartnere for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder. Vi videregiver dit navn og din leveringsadresse og, hvis det er nødvendigt for leveringen, dit telefonnummer til en forsendelsespartner, som vi har valgt, udelukkende med henblik på levering af varer i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1 b) i GDPR.

Databehandling gennem implementerede plug-ins og andre

 1. sevDesk
  Vi bruger sevDesk-tjenesten i den cloud-baserede regnskabssoftware fra sevDesk GmbH, Hauptstraße 115, 77652 Offenburg, Tyskland, til at håndtere vores regnskab. SevDesk behandler indgående og udgående fakturaer og, hvor det er relevant, vores virksomheds banktransaktioner for automatisk at registrere fakturaer, matche dem med transaktionerne og bruge dem til at oprette de finansielle konti i en delvist automatiseret proces.
  Hvis personoplysninger også behandles i denne sammenhæng, udføres behandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i effektiv organisering og dokumentation af vores forretningsprocesser. Yderligere oplysninger om sevDesk GmbH, den automatiserede behandling af data og databeskyttelsesbestemmelserne kan findes på https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz/

Dette websted bruger Google Web Fonts. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. For at indlæse de viste skrifttyper og effekter opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere i USA. 

I den forbindelse indsamler Google personlige data. Dette omfatter som minimum din IP-adresse samt andre enhedsdata og softwareoplysninger. Google bruger disse oplysninger til at udføre sporing på tværs af hjemmesider og oprette pseudonymiserede brugerprofiler. En kobling til andre personlige data, såsom navn eller adresse, finder i princippet ikke sted, men denne mulighed kan ikke udelukkes fuldstændigt. 

Dette er en forudsætning for brugen af plug-in'et, og vi har ingen indflydelse på de data, som Google indsamler via Google Web Fonts. Hvis du ønsker at forhindre dette, kan du installere de plug-ins, der er anført under følgende link: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_21q.htm. Ved at gøre dette begrænser du Googles indsamling af data.

For mere information om Google Web Fonts og databeskyttelsesindstillingerne henvises til databeskyttelsesoplysningerne (https://policies.google.com/privacy?hl=de) og brugsbetingelserne (https://policies.google.com/terms?hl=de) fra Google

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i en sikker og bekvem levering af vores tjenester til dig.

Vi bruger analysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, og derfor indsamles og gemmes der yderligere brugsdata, når du besøger vores hjemmeside. Disse data beskriver din adfærd, når du besøger vores hjemmeside. Det omfatter bl.a. data om, hvilken hjemmeside du kom til os fra, hvilke undersider du besøger, eller hvor ofte og hvor længe du ser de forskellige sider på vores hjemmeside.

Vi bruger udelukkende de indsamlede data til at levere vores tjenester og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og sikker i din og vores interesse. De indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere dig eller til at oprette en personlig profil. De vil heller ikke blive slået sammen med personlige data fra dig eller andre data uden dit forudgående udtrykkelige samtykke.

Google Analytics bruger cookies. Oplysninger om adgangstider, adgangssted og besøgsfrekvens gemmes ved hjælp af cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på disse hjemmesider vil din IP-adresse dog blive forkortet af Google på forhånd inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der.

Du kan forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som et alternativ til browser-plugin'et kan du bruge dette link(Indsæt venligst linket til Java Script opt-out-cookien her)for at forhindre Google Analytics i at indsamle data på denne hjemmeside i fremtiden. En opt-out-cookie gemmes på din slutenhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

For mere information om Google Analytics og databeskyttelsesindstillingerne henvises til databeskyttelsesoplysningerne (https://policies.google.com/privacy?hl=de) og brugsbetingelserne (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) fra Google Inc.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i en sikker og bekvem levering af vores tjenester til dig. 

Hjemmesiden bruger den såkaldte "Facebook tracking pixel". Udbyderen er Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Denne sporingspixel gør det muligt for os at placere målrettet reklame og statistisk analysere succesraten for den viste reklame, f.eks. indtil et køb er gennemført.

Din browser opretter en direkte forbindelse til Facebooks servere, når du besøger vores hjemmeside. Dette overfører din IP-adresse, browseroplysninger og oplysninger om den enhed, du bruger. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto, mens du besøger vores websted, er det muligt, at yderligere personlige data vil blive behandlet, og alle indsamlede oplysninger vil blive tildelt din personlige brugerkonto.

Vi har kun indflydelse på, hvilke segmenter af Facebook-brugere, der får vist vores annoncer (såsom alder, køn, interesser osv.). 

En anden mulighed er "udvidet matching" (også kendt som "custom audiences" eller "look-alike audiences"). Det indebærer at berige dataene med dine egne kundedata, for eksempel fra et indholdsplanlægningssystem (CRM-system) eller fra transaktionshistorikken. Yderligere personlige data overføres til Facebook, såsom navn, e-mailadresse eller adresse. Den "udvidede sammenligning" vil dog kun være mulig med dit samtykke.

For at forhindre sporing af Facebooks sporingspixel kan du deaktivere sporingspixelfunktionen ved at klikke på følgende link: (Indsæt venligst linket til Java Script opt-out-cookien her). Du kan også gøre indsigelse mod individualisering af reklamer via Facebook ved at klikke på følgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_.

For yderligere oplysninger om Facebooks sporingspixels henvises til privatlivspolitikken (https://www.facebook.com/policy.php) fra Facebook.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1 a) i GDPR.

Dette website bruger Shopify-appen "Shopsync" fra ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.

Ved hjælp af ShopSync synkroniseres nyhedsbrevstjenesten "Mailchimp" med vores Shopify-konto på en sådan måde, at på den ene side opdateringer i Mailchimp-e-mail-lister (såsom en opt-out af en nyhedsbrevsmodtager) automatisk gemmes på Shopify, og på den anden side overføres nye kontaktdata, der genereres via kontrakter, der er indgået på Shopify, automatisk til Mailchimp-e-mail-listerne. I førstnævnte tilfælde udføres databehandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i effektiv og systemoverskridende vedligeholdelse af filerne med reklameadressater og effektiv overholdelse af juridisk vigtige statusændringer.

I det andet tilfælde overfører ShopSync brugerens for- og efternavn, adresse og e-mailadresse sammen med transaktionsrelaterede oplysninger (købsbeløb, tidspunkt og dato for købet) til Mailchimp udelukkende på grundlag af brugerens udtrykkelige samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1 a) i GDPR, efter at der er indgået en kontrakt på Shopify om optagelse på Mailchimp-listen.

Data, der overføres på denne måde, gemmes eller opbevares ikke af ShopSync efter synkronisering. Alle oplysninger, der synkroniseres mellem Shopify og Mailchimp, overføres via SSL-teknologi (Secure Socket Layer), og alle overførte oplysninger forbliver krypterede under synkroniseringsprocessen. Synkroniseringsprocessen kræver overførsel af oplysninger via en sikker forbindelse til servere, der hostes af Amazon Web Services i USA. Amazon Web Services, der er baseret i USA, er certificeret til den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i ShopSync kan findes her: https://shopsync.io/privacy-policy

Vi bruger funktioner i Mailchimp-tjenesten, der leveres af The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, til udsendelse af kundeinformation. Når du modtager en mailing via Mailchimp, gemmes oplysninger som IP-adresse og e-mailprogram for at give oplysninger om mailingens ydeevne. Mailchimp kan bruge de billeder, der er integreret i HTML-e-mails, kaldet web beacons (detaljer kan findes på https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking) for at afgøre, om e-mailen er ankommet, om den er blevet åbnet, og om der er blevet klikket på links. Alle disse oplysninger gemmes på Mailchimps servere, men ikke på vores hjemmeside. Mailchimp er en aktiv deltager i EU-U.S. Privacy Shield Framework - som regulerer den sikre overførsel af personlige data (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Om brugen af cookies på hjemmesiden https://mailchimp.com kan du henvise til https://mailchimp.com/legal/cookies/ i detaljer. Du kan finde ud af mere om databeskyttelse hos Mailchimp (Privacy) her: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Du kan til enhver tid afmelde dig mailings via afmeldingslinket eller ved at sende en e-mail til afsenderen af mailingen.

Tilstedeværelse på de sociale medier

Vi er til stede online på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med de brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde information om os.

Vi vil gerne påpege, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Det kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det sværere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata inden for sociale netværk generelt til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel kan der oprettes brugerprofiler baseret på brugeradfærd og de deraf følgende interesser hos brugerne. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer i og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål gemmes der normalt cookies på brugerens computer, hvor brugerens adfærd og interesser gemmes. Desuden kan data også gemmes i brugerprofilerne uafhængigt af de enheder, som brugerne anvender (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret beskrivelse af de respektive former for behandling og fravalgsmulighederne henvises til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

I tilfælde af anmodninger om information og hævdelse af registreredes rettigheder, vil vi også gerne påpege, at disse kan hævdes mest effektivt hos udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugerens data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 1. Instagram
 2. Instagram-side

Vi driver en Instagram-side for Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") for at kommunikere med dig og andre interesserede parter og for at give oplysninger om UNKNOWN Lands og vores udvalg af tjenester.

Vi behandler følgende kategorier af data:

På grund af den konstante udvikling af Instagram ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så der henvises til Facebooks privatlivspolitik for yderligere oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bemærk venligst: Facebook bestemmer også brugerens IP-adresse for indloggede besøgende. Hvis du er medlem af Instagram eller Facebook og er logget ind med din Facebook-profil, når du besøger vores "Instagram-side", vil Facebook linke dit besøg til din personlige brugerkonto. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR baseret på vores ovenfor nævnte legitime interesse.

 1. Indsigt i Instagram

Vi kan få adgang til statistiske data i forskellige kategorier via den såkaldte "Insights" på Instagram-siden. Disse statistikker genereres og stilles til rådighed af Facebook. Denne funktion kan ikke slås fra, og genereringen og behandlingen af data kan ikke forhindres. Du kan få yderligere oplysninger fra Instagram.

Som led i behandlingen af personoplysninger til Insights-statistikken er vi og Facebook fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR. I den forbindelse stiller Facebook en aftale til rådighed, som du kan finde her Tilføjelse til Facebook Page Insights.

Nogle af de data, der indsamles af Facebook under brugen, stilles til rådighed for os som en statistisk analyse i anonymiseret form. Denne statistiske analyse vedrører kun publikum, indhold og aktivitet på vores Instagram-side. Analysen omfatter følgende data Antal "likes" af vores fotos og videoer, antal kommentarer til vores fotos og videoer, antal personer, der har set et foto eller en video, antal gange et foto eller en video er blevet delt, antal gange et foto eller en video er blevet rapporteret som spam, antal gange der er blevet klikket på, at brugeren ikke længere kan lide siden.

Vi kan ikke etablere en direkte personlig reference, men det kan Facebook.

På grund af den konstante udvikling af Instagram ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så for yderligere information henvises til Instagrams privatlivspolitik. Instagram henvises til. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR baseret på vores legitime interesse i at kommunikere med dig, informere dig og udnytte rækkevidden af Instagram.

Yderligere oplysninger

Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af Facebook på eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks privatlivspolitik. For dataoverførsel, f.eks. til USA, har Facebook indgået såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46 stk. 2 c) GDPR. I det omfang vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af Instagram-siden, har du de rettigheder, der er nævnt i denne privatlivspolitik. Hvis du også ønsker at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre det på at kontakte Facebook direkte. Facebook kender både detaljerne i den tekniske drift af platformen og den tilknyttede databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan gennemføre passende foranstaltninger på anmodning, hvis du udøver dine rettigheder. Vi hjælper dig gerne med at gøre dine rettigheder gældende i det omfang, det er muligt, og videresender dine forespørgsler til Facebook.

Vi driver en Facebook fanside af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") for at kommunikere med dig og andre interesserede parter og for at give oplysninger om UNKNOWN Lands og vores udvalg af tjenester.

Vi behandler følgende kategorier af data:

På grund af den konstante udvikling af Facebook ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så der henvises til Facebooks privatlivspolitik for yderligere information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bemærk venligst:

Facebook bestemmer også brugerens IP-adresse for indloggede besøgende. Hvis du er medlem af Facebook og er logget ind på din Facebook-profil, når du besøger vores fanside, vil Facebook linke dit besøg til din personlige brugerkonto. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR baseret på vores legitime interesse som nævnt ovenfor.

 1. Facebook-indsigt

De såkaldte "Insights" på Facebook-siden stiller statistiske data i forskellige kategorier til rådighed for operatørerne af "fan-siden". Disse statistikker genereres og stilles til rådighed af Facebook. Denne funktion kan ikke slås fra, og generering og behandling af data kan ikke forhindres. Yderligere oplysninger kan findes på følgende link:

https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights

Som led i behandlingen af personoplysninger til Insights-statistikken er vi og Facebook fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR. I den forbindelse stiller Facebook en aftale til rådighed, som du kan finde her Tilføjelse til Facebook Page Insights.

Facebook leverer i øjeblikket følgende data for en valgbar periode og for kategorierne fans, abonnenter, personer, der er nået ud til, og personer, der interagerer: Samlet antal sidevisninger, "synes godt om"-oplysninger, sideaktivitet, opslagsinteraktioner, rækkevidde, videovisninger, opslagsrækkevidde, kommentarer, delt indhold, svar, andel af mænd og kvinder, oprindelse i forhold til land og by, sprog, visninger og klik i butikken, klik på ruteplanlæggere, klik på telefonnumre. Data om de Facebook-grupper, der er knyttet til vores Facebook-side, leveres også på denne måde. 

Vi kan ikke etablere en direkte personlig reference, men det kan Facebook.

På grund af den konstante udvikling af Facebook ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så der henvises til Facebooks privatlivspolitik for yderligere information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR baseret på vores legitime interesse i at kommunikere med dig, informere dig og udnytte rækkevidden af Facebook.

Yderligere oplysninger

Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af Facebook på eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks privatlivspolitik. For dataoverførsel, f.eks. til USA, har Facebook indgået såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med art. 46 stk. 2 c) GDPR.

I det omfang vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af fansiden, er du berettiget til de rettigheder, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis du også ønsker at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre det på at kontakte Facebook direkte. Facebook kender både detaljerne i den tekniske drift af platformen og den tilknyttede databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan gennemføre passende foranstaltninger på anmodning, hvis du udøver dine rettigheder. Vi hjælper dig gerne med at gøre dine rettigheder gældende i videst muligt omfang og videresender dine forespørgsler til Facebook.

Vi driver en Pinterest-profil af Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der generelt gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Pinterest gør det muligt for brugere af det sociale netværk at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle pinboards (såkaldt pinning), som derefter kan deles af andre brugere (såkaldt repinning) eller kommenteres.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en Pinterest-komponent (Pinterest-plug-in) blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Pinterest-komponent fra Pinterest. Du kan finde flere oplysninger om Pinterest på https://pinterest.com/ kan hentes. Som en del af denne tekniske proces modtager Pinterest oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores websted og i hele varigheden af deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den registreredes respektive Pinterest-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Pinterest-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den registreredes personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager altid information via Pinterest-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Pinterest samtidig med at tilgå vores hjemmeside; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Pinterest ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger ud af sin Pinterest-konto, før der foretages et opkald til vores websted. Privatlivspolitikken offentliggjort af Pinterest, som er tilgængelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy giver oplysninger om Pinterest's indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

Datasikkerhed

Alle data, der gemmes af os eller eventuelle kontraktbehandlere, er beskyttet mod uautoriseret adgang, tab og ændring ved hjælp af de nyeste sikkerhedsstandarder. Til dette formål anvendes omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til en standard, der mindst opfylder de juridiske krav. 

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de data, der vedrører dig: 

Du kan gøre alle disse rettigheder gældende ved at kontakte os på shop@unknownlands.de til osdrej. 

(2) Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger. 

Ansvarligt organ

Ansvarlig for databehandling i henhold til databeskyttelsesloven er:

Virksomhed: u.now UG (begrænset ansvar)
Adresse: Karl-Marx-Str. 165, 12043 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 30 68895917
e-mail: hello@unow.media

da_DKDanish